Doručení zdarma u objednávek nad 500 Kč !

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Vrátit můžete jakékoli produkty, kromě následujícího zboží:

- přizpůsobené či vyrobené dle vašich požadavků (např. obal s gravírováním)
- z hygienických důvodů např. otevřené kosmetické a jiné výrobky, které přicházejí do přímého styku s pokožkou (např. krémy)

Pro odstoupení od smlouvy stačí napsat email na info@faun.cz nebo odešlete vyplněný formulář.

- uveďte datum nákupu, číslo objednávky, bankovní spojení a jaké zboží vracíte.

Adresa pro vrácení zboží je:

Faun.cz
Martin Petráček
Na Tržišti 23
50901 Nová Paka

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a náklady na jeho dodání. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Náklady vrácení zboží nese kupující.

V případě vrácení rozbaleného, vyzkoušeného či jinak opotřebovaného zboží má prodávající právo uplatnit nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží (náhradu snížení hodnoty zboží), vrací se tedy pouze část kupní ceny s ohledem na to, jakou má vracené zboží hodnotu.

Tyto náklady se posuzují individuálně, dále uvádíme i přehled obvyklého výpočtu u parfémů.
V praxi je třeba si uvědomit, že u mnoha parfémů je podstatnou součástí hodnoty zboží je i jeho podoba a ke znehodnocení zboží dochází např. odstraněním hygienického celofánového obalu, krytek rozprašovače, ozdobných prvků flakonů či dalších obdobných součástí, které zapřičiňují, že zboží nelze označit za neopotřebované. TIP: Pokud objednáváte neznámou vůni parfému, doporučujeme objednat nejprve vzorek.

Vracená částka za použité zboží se odvíjí od míry jeho opotřebení a obvykle vychází z uvedeného přehledu:

- Nové, nepoužité, nerozbalené zboží - vracíme 100% ceny.
- Rozbalené, odzkoušené - chybí do 5ml - vracíme 70% ceny
- Rozbalené, odzkoušené - chybí více než 5ml - vracíme 50% ceny, případně dle chybějícího množství.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Pro konzultaci můžete psát na email info@faun.cz